Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Gelejekki suratkeşler

Aşgabadyň ýörite Çeperçilik mekdebiniň okuwçylary özleriniň okuw sagatlarynyň köp bölegini tejribe bilen utgaşdyrýarlar. Olary şäheriň dürli seýilgählerinde we beýleki gözel ýerlerinde, häli-şindi görse bolýar. Şekillerde Aşgabadyň “Ylham” seýilgähiniň günorta böleginde paýtagtyň Çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň dürli şekilleri surata geçirýän pursatlary görünýär.

XS
SM
MD
LG