Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebap: Zelilide gurluşyk işleri güýçlendi

Şu günler Lebap welaýatynda täze gurulýan Zelili obasyndaky gurluşyk işleriniň depgini göz-görtele güýçlendi. Garabekewül etrabynyň Garabekewül şäherçesinden 40 km günortada ýerleşýän bu obada soňky birnäçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl, eýse gijelerine hem işleýän gurluşykçylary we agyr gurluşyk tehnikasyny görse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG