Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Abiturientleri bahana tapyp synagdan ýykýarlar”


Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlarynyň birine girmek üçin synag tabşyrýan abiturientler.

Şu günler Türkmenistanda orta mekdebiň soňky synp okuwçylary 25-nji maý Soňky jaň dabarasyna taýýarlyk görýärler. Bu dabaradan soň olaryň öňünde ýene bir mesele keserip dur. Ol hem ýokary okuw jaýyna okuwa girmek meselesidir.

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň ençemesi Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girmekçi bolanlarynda para soralýandygyny, para bermedik abiturientleriň bolsa “bilgeşleýin” synagdan ýykylýandygyny aýdýarlar.

Şeýle ýaşlaryň biri ençeme gezek ýokary okuw jaýyna synag tabşyran Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan Gülnaz bolup, ol bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:50 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG