Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: 'Açyk zähmet bazary'

Aşgabadyň Garadamak aýlawynda il arasynda “Gul bazary” diýlip atlandyrylýan merkez ýerleşýär. Bu ýer, günlük işiň gözlegindäki adamlaryň merkezi, şol ýere gelýän maşynlaryň köpüsi-de günlükçi işçi güýjüni gözläp barýan adamlar.


XS
SM
MD
LG