Sepleriň elýeterliligi

"Çanak antennalar tutuş ýurtda aýrylýar"


Sökülip aýrylan çanak antenna.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki köpgatly ýaşaýyş jaýlaryndan çanak antennalary aýyrmak we goşmaça otaglary ýykmak çäresiniň güýçlenendigi habar berilýär.

Bu çäräniň öňümizdäki günlerde prezidentiň welaýata etjek sapary bilen baglanyşyklydygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda bu barada resmi taýdan hiç hili maglumat berilmeýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, şu gün ir bilen Balkan welaýatyna sapar eden aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG