Sepleriň elýeterliligi

“Amyderýa ekinlerimize howp abandyrýar”


Lebap welaýatyndaky ekin meýdanlarynyň birinde ýer agdarýan kärendeçi zenan.

Lebap welaýatynyň Farap etrabynda Amyderýanyň suwunyň ýokary galýandygy we munuň oba-hojalyk ýerlerine howp abandyrýandygy habar berilýär.

Farap etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy derýanyň suwunyň öz ekin meýdanlaryna çenli gelip ýetendigini we käbir oba ýaşaýjylarynyň derýanyň kenaryny berkitmek üçin ýörite iş alyp barýandygyny aýdýar.

Lebaply kärendeçi Zülfiýe bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG