Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Telekeçiler ala tutulýar


Aşgabat. Ýykylan dükan.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni Aşgabatda ýurduň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary bilen duşuşyp, olaryň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Duşuşykda telekeçileriň hem öz teklipleri bilen çykyş edendigi, şonuň bilen bir wagtda prezidente hususy iş bilen meşgul bolýan adamlara bildirýän goldawy üçin minnetdarlyk sözlerini aýdandyklary habar berilýär.

Azatlyk radiosy bu diýilýän goldaw bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG