Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ykdysady ösüş sanlary nädip kesgitlenýär?


Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi, Aşgabat

Dünýä Bankynyň geljek ýyllarda dünýä ýurtlarynda boljak ykdysady ösüş barada çap eden täze çaklamasynda Türkmenistanda 2017-2018-nji ýyllarda umumy içerki önümçiligiň garaşylýan ösüşi 5% derejesinde görkezilýär.

Bu san ýurtdan ozalky ýyllara garanda has pes ösüşiň garaşylýandygyny aňladýar. Dünýä bankynyň 2015-nji we 2016-njy ýyllar boýunça çaklamalarynda türkmen ykdysadyýetiniň 8.3% we 8.9% derejesinde ösüş görkezjekdigi aýdylypdy.

Şol bir wagtyň özünde-de türkmen hökümeti şu ýylyň başyndan bäri ýurduň umumy içerki önümçiliginiň 6% ösendigini yglan etdi.

Ýurtlaryň ykdysady ýagdaýyna degişli halkara prognoz-çaklamalary näme esasynda kesgitlenýär we Türkmenistanyň ykdysady ösüne degişli berlen soňky sanlar nämeden habar berýär?

Hudaýberdi Orazow
Hudaýberdi Orazow

Azatlyk Radiosy bu sowallary türkmen ykdysadyýetçisi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy Hudaýberdi Orazowa berdi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00

XS
SM
MD
LG