Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti rektora 'desga üçin' käýedi


Rektora 'sport desgalaryny talabalaýyk ýagdaýda saklamakda kemçiliklere ýol berendigi üçin' käýinç berildi.

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň rektory Alladurdy Saryýewe berk käýinç yglan edildi.

Türkmen mediasy oňa bu käýinjiň «wezipe-borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, sport desgalaryny talabalaýyk ýagdaýda saklamakda kemçiliklere ýol berendigi üçin” berlendigini habar berýär.

Şeýle-de rektora, «ýol beren kemçiliklerini gysga wagt içinde düzetmese», eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygy duýdurylypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG