Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ukraina: türkmenistanly studentleriň diplomlaryny alyp bilmezligi ähtimal


Ukrainanyň Harkow Radioelektronika döwlet uniwersitetinde ýokary bilim alýan türkmenistanly we azerbaýjanly 12 student öz okuw töleglerini ýokary okuw jaýyna geçirmekde käbir kynçylyklary çekýärler. Häzirki wagtda bu studentleriň ekzamenlere goýberilmezligi ähtimal. Sebäbi olaryň okuw tölegi üçin “Finans we Kredit” bankyna geçiren pul serişdesi uniwersitetiň gaznasyna ugradylmandyr.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG