Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köçe giňeldilýär, ýene agaçlar çapylýar...

Şu günler Aşgabatda Magtymguly şaýoluny giňeltmek işleri amala aşyrylýar. Bu işler köçäniň günorta bölegindäki ozalky Stepan Razina köçesi bilen çatrygyndan günbatara uzap gidýär. Köçäniň giňeltmek işleriniň çäginde köçäniň ugrundaky käbir agaçlaryň hem çapylýandygy habar berilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG