Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjan Gülen sebäpli TW stansiýasyny ýapýar


Azerbavjan -- ANS TW

Azerbaýjanyň häkimiýetleri musulman ruhanysy Fethulla Gülen bilen söhbetdeşligi efire bermegi planlaşdyran garaşsyz telewizion stansiýasyny ýapdy.

Türkiýe Güleni şu aýyň başynda bolan döwlet agdarylyşygy synanyşygynyň arkasynda bolmakda günäläpdi.

Azerbaýjan bilen Türkiýe ýakyn gatnaşykda durýar we Ankara Bakuwa bölüniji regiony bolan Dagly-Garabag konflikti babatda goldaw bildirýär.

Bu ýurduň şikaýat sudy, Milli teleradiogepleşikler geňeşiniň şikaýaty esasynda, ANS telewizion stansiýasynyň lisenziýasyny ýatyrdy.

Kanun häkimiýetlere ekstremistleri gepleşige goýberýän metbugat neşirlerini ýapmaga ygtyýar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG