Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Baglanda söweşijiler harby bazany gabady


Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň agzalary.

Owganystanyň demirgazygyndaky Baglan welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlylygyna saklanyp galýar. Bu welaýatyň ençeme etrabynda hökümet güýçleri bilen söweşijileriň arasynda çaknyşyklar dowam edýär.

Şeýle-de, söweşijiler owgan güýçleriniň bu welaýatdaky harby bazasyny gabawa alyp, harby postlaryň birnäçesini ele saldylar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myrady giňişräk maglumat taýýarlady.

XS
SM
MD
LG