Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjigistan amnistiýada 12 müň tussagy boşatmakçy


Täjigistanyň parlamenti

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon 12 müň tussagy amnistiýa etmek barada kanuny parlamente hödürledi.

Täjigistanyň prezidentiniň metbugat-gullugynyň 17-nji awgustda aýtmagyna görä, parlamentiň garamagyna berlen kanunda üç müňden gowrak tussag türmelerden boşadylar, dört müňden gowrak adam şertli tussaglyk ýa-da türme tussaglygyna bagly bolmadyk jezadan doly boşadylar.

Şeýle-de metbugat-gullugynyň aýtmagyna görä, bäş müňden gowrak adamyň tussaglyk möhleti çäklendiriler, ýa-da dowam edýän derňewler ýatyrylar.

Amnistiýanyň aýallara, ýetginjeklere, ýaşy 55-den geçen adamlara, uruş hem harby operasiýalaryň weteranlaryna degişli boljakdygy bellenýär.

Täjigistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlanyp geçiriljek amnistiýada adam öldürmek, terrorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jenaýatçylyklar üçin tussag astyna alnan bendileriň boşadylmajagy barada metbugat-gullugy habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG