Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Litwa Ukraina ok-ýarag kömegini iberdi


Litwanyň goranmak ministri Juozas Olekas

Litwa gündogar Ukrainada Orsýetiň goldamagyndaky separatist söweşijilere garşy uruşýan ukrain goşunlaryna 150 tonna ok-ýarag iberdi.

Goranmak ministri Juozas Olekas 3-nji sentýabrda Orsýet tarapyndan hüjüm edilýän wepaly dosta kömek bermegiň Litwanyň borjudygyny aýtdy.

Bu Wilnýusyň separatistlere garşy söweşýän Ukraina Moskwa 2014-nji ýylda Krymy bikanun anneksiýa edeli bäri iberýän ikinji harby kömegidir.

"Biz Ukrainanyň haýyşyny bitirdik we bu olaryň durmuşyna ýeňilleşdirer diýip umyt edýäris" Olekas 3-nji sentýabrda AFP habar gullugyna aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG