Sepleriň elýeterliligi

'Gurbanlygyň öňünden azyk gymmatlady'


Azyk bazary, Lebap

Gurban baýramynyň öňüsyrasynda Türkmenistanda bahalaryň ýokarlanandygy habar berilýär. Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy Göwher öz ýaşaýan ýerinde azyk önümleriniň şu günki bahalary we munuň alyjylara ýetirýän täsirleri barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açilowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG