Sepleriň elýeterliligi

Çilimkeşlere kömek däl-de, basyş edilýär


Türkmenistanda satylýan çilim

Türkmenistan çilimkeşlige garşy göreşi döwlet derejesinde yglan eden ýurt. Türkmen hökümetiniň yglan eden planyna laýyklykda 2020-njy ýyla çenli Türkmenistan çilimden doly azat ýurda öwrülmeli.

Soňky aýlarda döwletiň gözegçiligindäki çilim söwdasynda gytçylygyň emele gelmegi bahalaryň birnäçe esse gymmatlamagyna getirdi, emma çilime garşy resmi göreşiň çäginde gadagançylykdan daşary, çilimkeşlikden saplanmak üçin ilata nähili çäreler hödürlenýär?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewden pikir sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG