Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG Siriýa kömek ibermegini togtatdy


BMG-niň kömek ýüklerini alyp baran we howa zarbasyna duçar bolan ulag, Aleppo şäheriniň etegindäki Orum al-Kubra ýeri, Siriýa, 20-nji sentýabr, 2016.

Birleşen Milletler Guramasy (BMG) Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen heläkçilikli hüjümlerden soň Siriýa iberýän ynsanperwer kerwenleriniň ählisini saklady.

BMG-niň ynsanperwer kömegi boýunça metbugat-wekili Jens Laerke kömek üpjünçiliginiň “howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçä” wagtlaýyn saklanýandygyny aýtdy.

Laerkeniň aýtmagyna görä, BMG-niň kömek boýunça koordinatory kömek daşaýan kerwenleriň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Siriýanyň hökümetinden rugsada garaşýar.

ABŞ-nyň hökümeti 19-njy sentýabrda bolan hüjüme “nägilelik” bildirdi. Siriýaly aktiwistler hüjümde azyndan 12 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat-wekili Jon Kirby Waşingtonyň hüjümden “nägiledigini” aýdyp bu meseläni Siriýanyň prezidenti Başar al Assadyň ýarany Orsýet bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG