Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Daşoguzlylar atlylary "şowhun bilen" garşyladylar


Balkandan gelýän atlylary garşylamak we Aziýa oýunlarynyň alawyny Daşogzuň atly toparyna gowşurmak dabarasyna taýýarlyk işleriniň iki hepde töweregi wagt öňünden başlanandygyna garamazdan, býujetdäki işgärler çäräniň geçmeli gününiň gijesini hem ‘aýak üstünde’ geçirendiklerini gürrüň berýärler.

XS
SM
MD
LG