Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen migrantlaryna atylýan haýbat nireden uç alýar?


Lebap, Migrasiýa gullugyndaky nobat, 2012 ý.

Golaýda daşary ýurtlarda ýaşaýan we internet mümkinçiliklerini ulanyp, sosial ulgamlarda Türkmenistandaky syýasy-ykdysady, sosial-medeni ýagdaýlar barada öz pikirini aýtmaga çalyşýan türkmen raýatlaryna näbelli adamlar tarapyndan haýbat atylandygy barada habarlar çykdy.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky sanynda, türkmen migrantlarynyň gatnaşmagynda, bu haýbatlaryň kimler tarapyndan we näme üçin atylýandygy, bu hili gorkuzma synanyşyklarynyň olaryň durmuşyna, işine we garyndaşlary bilen gatnaşyklaryna ýetirip biljek täsirleri barada pikir alşylýar.

Bu söhbetdeşligi diňläp, sizi hem gürrüňe goşulmaga we bu ugurda bolan tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Türkmen migrantlaryna atylýan haýbat nireden uç alýar?
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:26 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG