Sepleriň elýeterliligi

"Obalarda ýaşaýyş-durmuş şertleri gaty agyr"


"Obalarda ýaşaýyş-durmuş şertleri gaty agyr"

Türkmenistanda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň barha gowulaşýandygy barada wagtal-wagtal resmi metbugatda habar berilýär.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda, welaýat merkezlerinde we paýtagtda ilatyň sosial şertleri belli bir derejede gowulaşsa-da, etrapdyr obalarda işsizligiň giňden ýaýrandygy, ilatyň hal-ýagdaýynyň ýaramazdygy aýdylýar

Bu barada Lebap welaýatynyň Kerkiçe şäherçesiniň ýaşaýjysy pensioner Gülsüm daýza Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG