Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Jaýlaryň daşy gabsaldy

Aşgabadyň Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugrundaky gurluşyk işleri sebäpli bu köçäniň “Sewernaýa” bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçeleriniň aralygyndaky howly jaýlaryň öňüne demir haýatlar aýlandy. Şu günler bu haýatlar zerarly ýaşaýjylaryň öz öýüne girmekde we çykmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy habar berilýär.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG