Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýäde ýabany tebigat dünýäsi 1970-nji ýyldan bäri 58% azaldy


Sibir gaplaňy

Adamzadyň ösüş ugrunda alyp barýan işleri sebäpli dünýäde ýabany tebigat dünýäsiniň bäşden üç bölegi 1970-nji ýyllardan bäri ýok boldy, diýlip täze hasabatda aýdylýar.

Dünýäniň ýabany tebigat fondy we Londonyň Zoologiýa jemgyýeti süýt emdirijileriň, guşlaryň, balyklaryň, suwda ýaşaýan haýwanlaryň we süýrenjileriň sanynyň 1970 we 2012-nji ýyllaryň aralygynda 58% azalandygyny anykladylar.

Alymlar 2020-nji ýyla çenli ýabany dünýädäki ýitgileriň üçden iki bölege ýetjekdigini çak etdi.

Hasabatda düýäniň ähli kontinentinde 14200 çemesi jandary boýunça maglumaty öz içine alýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG