Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aleppoda hökümet güýçleri garşy-hüjüme geçdi


Aleppo

Siriýanyň Aleppo şäherinde hökümet güýçleri gozgalaňçylaryň üstüne garşy-hüjüme geçdi diýip, aktiwistler maglumat berýärler.

Bu jeňçileriň şäheriň gündogar bölegine duýdansyz ýagdaýda hüjüm etmeginden bir gün soň boldy.

Siriýanyň Adam hukuklary boýunça synçy toparynyň maglumatyna görä, hökümet güýçlerine Russiýanyň harby uçarlary goldaw beripdirler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG