Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Gurluşyk galyndylary arassalanmaýar

Aşgabadyň käbir sebitlerinde ýykylan “pristroyka” galyndylary ençeme aýlap arassalanmaýar. Ýatladyp geçsek, indi üç ýyla golaý wagt bäri paýtagtyň köp gatly jaýlaryna gurlan goşmaça otaglary, il içinde aýdylyşy ýaly “pristroýkalary” ýykmak çäresi dowam edýär. Ýerli Öý dolandyryş edarasynyň käbir resmileri munuň sebäplerini tehnikanyň, işçileriň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler.

Azatlyk Radiosy paýtagtyň 10-njy etrapçasynda düşürilen suratlar esasynda fotosergi taýýarlady.


XS
SM
MD
LG