Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 48-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Turkmenabat. Köçäniň ugrundaky söwdagärler polisiýa işgärleri tarapyndan dowamly kowulýandygy sebäpli, tizräk gaçmaga amatly diýip, arabada söwda edýärler.
1

Turkmenabat. Köçäniň ugrundaky söwdagärler polisiýa işgärleri tarapyndan dowamly kowulýandygy sebäpli, tizräk gaçmaga amatly diýip, arabada söwda edýärler.

Asgabat. Andalyp köçesiniň ugrundaky garlawaç guşlarynyň heýkeliniň dikiliş pursady.
2

Asgabat. Andalyp köçesiniň ugrundaky garlawaç guşlarynyň heýkeliniň dikiliş pursady.

Aşgabat. Harby gulluga çagyrylanlary hossarlary harby gulluga ugradýarlar.
3

Aşgabat. Harby gulluga çagyrylanlary hossarlary harby gulluga ugradýarlar.

Aşgabat - Atamyrat otlusyna ýol biletleri ýetmeýär. Ýer bar diýip, biletsiz adamlary mündürýärler, soňra olar wagonyň koridorynyň ugrunda ýatýarlar.
4

Aşgabat - Atamyrat otlusyna ýol biletleri ýetmeýär. Ýer bar diýip, biletsiz adamlary mündürýärler, soňra olar wagonyň koridorynyň ugrunda ýatýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG