Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýa “LinkedIn” sosial websaýtyny böwetleýär


Russiýa “LinkedIn” sosial websaýtyny böwetleýär.

Russiýanyň aragatnaşyk gullugy ýurduň Internet prowaýderlerinden “LinkedIn” websaýtyny böwetlemegi resmi taýdan talap etdi.

“Roskomnadzor” aragatnaşyk gullugynyň 17-nji noýabrda beren maglumatyna görä, ýurduň sudy bu websaýtyň Russiýadaky serwerlerde rus raýatlarynyň şahsy maglumatlaryny saklamaga rugsat berýän kanuna gabat gelmeýändigi barada karar çykarandan soň, bu çäre amala aşyrylýar.

10-njy noýabrda Moskwanyň sudy “LinkedIn” websaýtynyň bu karara garşy eden şikaýatyny ret edipdi.

Russiýanyň “Roskomnadzor” aragatnaşyk gullugynyň metbugat wekili “Interfax” neşirine beren maglumatynda “LinkedIn” kompaniýasynyň bu mesele boýunça resmiler bilen gepleşikleri geçirmegi sorandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG