Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Donald Tramp Flini milli howpsuzlyk geňeşçisi wezipesine teklip etdi


Tramp ozalky harby aňtaw başlygy Maýkl Flini milli howpsuzlyk geňeşçisi wezipesine teklip etdi.

ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Tramp ozalky harby aňtaw başlygy Maýkl Flini milli howpsuzlyk geňeşçisi wezipesine teklip etdi diýip, amerikan mediasy 17-nji noýabrda habar berdi.

Fliniň bu wezipäni kabul edip-etmejekdigi barada zat aýdylmaýar. «Roýters» habar gullugy Trampyň uly derejeli resmisine salgylanyp, «haçanda ABŞ-nyň prezidenti gulluk etmegi soranda, diňe bir jogap bolar» diýip ýazdy.

Flin prezident Barak Obamanyň Goranyş aňtaw maglumatlary agentliginde iki ýyldirektorlyk etdi we 2014-nji ýylda işden çetleşdirilip, Obamanyň daşary syýasatynyň öňdebaryjy tankytçysy boldy.

Flin hususan-da Obamanyň «Yslam döwleti» toparyna garşy söweşdäki çemeleşmesini tankytlaýar we Birleşen Ştatlar şu günki gün terror howpunyň öňünde 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky terror hüjümleri mahalyndan hem gowuşgynsyz diýýär.

XS
SM
MD
LG