Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaponiýa: Fukuşimany arassalamak üçin azyndan $190 milliard gerek


2011-nji ýylda bolan ýertitremeden soň, Fukuşima atom elektrik stansiýasynda partlamanyň bolandygyny görkezýän surat.

Ýaponiýanyň häkimiýetleri Fukuşima atom elektrik stansiýasyny arassalamak işleri üçin indi 190 milliard amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesiniň gerek boljakdygyny çaklaýarlar.

9-njy dekabrda ýaýradylan çaklamalar öňki görkezijilerden iki esse köpdür. Hökümet komissiýasynyň hasabatynda soňky sanlaryň has-da ýokary boljakdygy aýdylýar.

Bu çykdajylar, atom elektrik stansiýasyny ulanyşdan aýyrmak üçin ediljek 70 milliard amerikan dollary möçberindäki maliýe serişdäni hem öz içine alýar.

2011-nji ýylyň mart aýynda bolan ýertitremeden we sunamiden soň, bu atom elektrik stansiýasyndaky ýangyjyň aşa gyzmagy netijesinde reaktoryň özeni ençeme gezek eräpdi.

Beýleki çykdajylaryň arasynda wakada pida bolanlara kompensasiýa bermek, töwerekdäki daşky-gurşawy zyýansyzlandyrmak we radioaktiw galyndylary we materiallary saklamak üçin ediljek maliýe serişdeleri bar.

XS
SM
MD
LG