Sepleriň elýeterliligi

Parahat 7-de ýyladyş sistemasynyň turbasy ýaryldy

Aşgabadyň Parahat-7 etrapçasynyň 19 jaýynda Täze ýylyň öň ýanynda, ýyladyş sistemasynyň suw turbalary ýaryldy. Munuň netijesinde ýaşaýjylar 12 sagat çemesi sowukdan kösenmeli boldular.
Köpräk görkez

Bu waka geçen ýylyň 30-njy dekabryndan 31-nji dekabryna geçilýän gije boldy.
1

Bu waka geçen ýylyň 30-njy dekabryndan 31-nji dekabryna geçilýän gije boldy.

Suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde ýyladyş sistemalary 12 sagat çemesi işlemedi.
2

Suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde ýyladyş sistemalary 12 sagat çemesi işlemedi.

Bu bolsa gyşyň aýazly günlerinde ýaşaýjylaryň sowukda birnäçe sagat kösenmegine sebäp boldy.
3

Bu bolsa gyşyň aýazly günlerinde ýaşaýjylaryň sowukda birnäçe sagat kösenmegine sebäp boldy.

Şeýle-de, bejeriş işleri geçirilýän döwri ýaşaýjylaryň agyz suwy hem kesildi. Bu bolsa, Täze ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda, ýaşaýjylara käbir bökdençlikleri döretdi.
4

Şeýle-de, bejeriş işleri geçirilýän döwri ýaşaýjylaryň agyz suwy hem kesildi. Bu bolsa, Täze ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda, ýaşaýjylara käbir bökdençlikleri döretdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG