Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Gazagystandaky ilçisi Astanadaky Siriýa gepleşiklerine gatnaşar


George Krol

ABŞ-nyň Döwlet departamenti özüniň Waşingtondan Astanada 23-nji ýanwarda başlanýan Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine ýörite delegasiýa ýollamajakdygyny, emma oňa ABŞ-nyň Gazagystandaky ilçisiniň wekilçilik etjekdigini aýtdy.

Waşington bu beýanaty 21-nji ýanwarda, prezident Donald Tramp resmi kasam kabul edeninden bir gün soň etdi.

Trampyň bellän hökümet agzalarynyň we ilçileriniň köpüsi, şol sanda ABŞ-nyň iň ýokary diplomatynyň - döwlet sekretarynyň wezipesine hödürlenen kandidat hem entäk ABŞ kanun çykyrajylary tarapyndan tassyklanmadyk.

ABŞ-nyň Gazagystandaky häzirki ilçisi George Krol bu wezipä öňki prezident Barak Obama tarapyndan, 2015-nji ýylyň başynda bellenildi. Krol ondan öň Özbegistanda we Belarusda amerikan ilçisi bolup işledi.

Şeýle-de Krol öň Döwlet departamentiniň Orsýet meseleleri baradaky edarasyna direktorlyk etdi, Moskwada, sankt-Peterburgda, Kiýewde, Minskde, Warşawada, Nýu-Delide diplomatik işlerde işledi. Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow 20-nji ýanwarda Moskwa Trampyň Astana gepleşiklerine bir Ýakyn Gündogar ekspertini ibermegine umyt baglaýar diýdi.

Astanadaky Siriýa parahatçylyk gepleşikleri Orsýetiň, Eýranyň we Türkiýäniň howandarlygynda geçirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG