Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyz prezidenti konstitusiýa düzedişlerine gol çekdi


Prezident Almazbek Atambaýew konstitusiýa düzedişlerine gol çekdi.

Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew, dekabrda geçirilen referendumda kabul edileninden soň, konstitusiýa düzedişleriniň kanuna öwrülmegi üçin gol çekdi.

Bişkekde 27-nji ýanwarda guralan gol çekiş dabarasyna kanun çykaryjylar, hökümet agzalary, Ýokary suduň başlygy gatnaşdy.

11-nji dekabrda geçirilen referendumda tassyklanan 26 düzedişiň arasynda prezidentiň esasy ygtyýarlyklaryny premýer-ministre geçirýän, esasan musulmanlardan ybarat post-sowet ýurdunda bir jynsdan bolan adamlaryň nikalaşmagyny bikanun hasaplaýan düzedişler hem bar.

Atambaýewiň garşydaşlary bu düzedişleri tankyt etdiler. Olar bu düzedişleriň, 2017-nji ýylyň güýzünde ýedi ýyllyk prezidentlik möhleti tamam bolandan soň, Atambaýewiň häkimiýetde galmagy üçin girizilýändigini güman edýärler.

Gyrgyzystanyň häzirki konstitusiýasy 2010-njy ýylda, köpçülikleýin protestler prezident Kurmanbek Bakiýewi häkimiýetden çetleşdirenden soň kabul edildi. gyrgyzystan Merkezi Aziýada prezidenti diňe bir möhlete saýlaýan ýeke-täk ýurt bolup durýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG