Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: eýesiz itler

1995-nji ýyllardan başlap, Aşgabat şäherinde ilatyň ýaşaýyş jaýlarynyň yzygiderli ýumrulmagy bilen öý haýwanlary bolan itleriň hem pişikleriň on müňlerçesi köçelerde eýesiz galyp başlady.

XS
SM
MD
LG