Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: eýesiz itler

1995-nji ýyllardan başlap, Aşgabat şäherinde ilatyň ýaşaýyş jaýlarynyň yzygiderli ýumrulmagy bilen öý haýwanlary bolan itleriň hem pişikleriň on müňlerçesi köçelerde eýesiz galyp başlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG