Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gündogar Ukrainada separatistleriň ýolbaşçysy 'Giwi' öldürildi


“Giwi” lakamy bilen tanalýan Mihail Tolstyh (ç) we “Motorola” lakamy bilen tanalýan Arseniý Pawlow (s), Donetsk, 2015.

Gündogar Ukrainanyň Donetsk regionynda separatistleriň ýolbaşçysynyň janyna kast edilendigini orsýetçi separatistler aýdýarlar.

“Giwi” lakamy bilen tanalýan Mihail Tolstyh separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde 8-nji fewralda ýerli wagt bilen ir sagat altyda öz edarasynda bomba partlamasy zerarly wepat boldy, diýip separatist häkimiýetler we olara ýakyn harby çeşme Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna telefon arkaly habar berdiler.

Mihail Tolstyh “Somali” atly battaliona ýolbaşçylyk edipdi we “Giwi” lakamyna Donetsk aeroportunyň ugrundaky ýowuz söweşlerde eýe bolupdy.

2015-nji ýylda ýaýradylan wideoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem-de fiziki taýdan erbet daraýandygy görkezildi.

Separatistleriň ýene bir ýolbaşçysy “Motorola” lakamy bilen tanalýan Arseniý Pawlow 16-njy oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasynda heläk boldy.

Ukrainanyň gündogarynda hökümet güýçleriniň we orsýetçi separatistleriň arasyndaky söweşlerde 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 9750 adam wepat boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG