Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow täze kitap ýazdy


Täze kitabyň garşy alnyşy

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitap ýazdy.

Adam hukuklaryny goraýan "Türkmen inisiatiwasy" toparynyň türkmen telewideniýesine salgylanyp ýazmagyna görä, ol bu kitabyň ilkinji nusgalaryny 17-nji fewralda bolan inagurasiýa dabarasyndan soň güýç gulluklarynyň wekilllerine sowgat berdi.

Täze kitap "Mertler Watany beýgeldýär" diýlip atlandyrylypdyr.

Bu Berdimuhamedowyň şu ýylda çap etdiren ilkinji kitabydyr.

Ol geçen ýyl 7 kitap çap etdirdi, umuman bolsa 40 çemesi kitabyň awtory hasaplanýar.

XS
SM
MD
LG