Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Prezident Berdimuhamedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi


Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow öz kitabyny hökümet resmilerine gowşurýar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi.

20-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň ofiserler öýünde geçirilen prezentasiýa dabarasynda köpçülige hödürlenen “Mertler Watany beýgeldýär” atly kitabyň “Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň alyp barýan işleriniň harby-taryhy barlaglary bolup durýandygy” we “harby reformalaryň durmuşa geçirilişini”, hem-de “döwletiň harbylar barada edýän aladalaryny” görkezýän dokumentleri hem suratlary öz içine alýandygy resmi maglumatlarda habar berilýär.

Mundan öň Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny 17-nji fewralda prezidentlik wezipesine geçmek boýunça inaugurasiýa dabarasynda ýurduň harby ýolbaşçylaryna paýlady.

2007-nji ýyldan bäri Türkmenistana ýolbaşçylyk edip, 12-nji fewralda üçünji gezek prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtorlygynda ösümlikler, ykdysadyýet, syýasat, medeniýet, atçylyk, türkmenleriň milli däp-dessurlary, aýdym-sazlary bilen bagly dürli temalara bagyşlanan 40-dan gowrak eser çap edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG