Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanyň daşary işler ministri Moskwa sapar eder


Elmar Mammadýarow türk kärdeşi bilen duşuşyk mahalynda, Ankara, 22-nji fewral, 2017.

Bakuwdaky häkimiýetler Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mammadýarowyň 7-nji martda Orsýete iki günlük sapar etjekdigini aýdýarlar.

Azerbaýjanyň Daşar işler ministrliginiň beýanatynda Mammadýarowyň sapar mahalynda Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow, rus parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygynyň orunbasary Ylýas Omarhanow bilen duşuşmagy planlaşdyrýandygy aýdylýar.

Mammadýarowyň Lawrow bilen duşuşygynda golaýda Azerbaýjanyň bölüniji Dagly-Grabag sebitindäki front liniýasynda azeri goşunlary bilen etniki ermenileriň separatist söweşijileriniň arasynda bolan çaknyşyk barada maslahat edilmegine garaşylýar.

25-nji fewralda bolan çaknyşykda ol ýerde azyndan bäş azeri esgeri, 1-nji martda bolsa azyndan bir ermeni separatist söweşijisi öldürildi. Iki tarap hem gowuşgynsyz ýaraşyk şertnamasynyň düzgünlerini bozmakda bir-birini aýyplaýar.

XS
SM
MD
LG