Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda 'Azady' metjidiniň howlusy daraldylýar

Aşgabadyň Hoja Ahmet Ýasawy (öňki Griboýedow) köçesi bilen Andalyp köçesiniň çatrygynda 1990-njy ýyllarda gurlan 'Azady' metjidiniň daşky haýatlary we derwezesi ýumrulýar.
Köpräk görkez

Metjidiň derwezesi ýumrulýar
1

Metjidiň derwezesi ýumrulýar

2
Metjidiň daşyndaky haýat aýryldy  
3

Metjidiň daşyndaky haýat aýryldy  

Täze derweze oturdylýar 
4

Täze derweze oturdylýar 

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG