Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýede dokumentli we dokumentsiz migrant bolmagyň aratapawudy


Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Arzuw gyzy Ruýa bilen

Türkiýäniň migrasiýa gullugynyň hasabatyna görä, 2015-nji ýyldan bäri ýurtda 200 müňe golaý wizasyz we köne pasportly türkmenistanly raýat hasaba alnypdyr.

Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlary üçin golaýda täze kanuny mümkinçilikler döredi we ynsanperwerlik esasynda olara wagtlaýynça bir ýyllyk ýaşaýyş rugsady berilmäge başlandy.

Türkiýede ynsanperwerlik esasynda ýaşaýyş rugsadyny alan ilkinji türkmen migranty Maýa bilen onuň yz ýanyndan şeýle esasda ýaşaýyş rugsadyny alan köne pasportly türkmen migranty Arzuw Azatlyk Radiosynyň diňleýjilerine dokumentli ýaşamagyň dokumentsiz ýaşamakdan tapawudyny gürrüň berýärler.

Gepleşigi diňläp, aşakdaky teswir bölüminde öz tejribeleriňizi we bellikleriňizi dünýä türkmenleri bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Türkiýede dokumentli we dokumentsiz migrant bolmagyň aratapawudy
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG