Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Owgan türkmenleri ellerine ýarag aldylar


Owganystanyň, Türkmenistan bilen serhetleşýän, Balh welaýatynda ýaşaýan etniki türkmenler jeňçilere garşy durmak üçin, öz ýaragly toparyny döretdiler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG