Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 29 -njy hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň Magtymguly köçesiniň ugrundaky duralgalaryň birinde täzeden bejerilen lagym guýusy
1

Aşgabadyň Magtymguly köçesiniň ugrundaky duralgalaryň birinde täzeden bejerilen lagym guýusy

Nobatdaky çäreden gelýän talyp gyzlar
2

Nobatdaky çäreden gelýän talyp gyzlar

Taksi ulagyndan peýdalanýarlar
3

Taksi ulagyndan peýdalanýarlar

Aşgabadyň köp gatly jaýlarynyň öňündäki girelge
4

Aşgabadyň köp gatly jaýlarynyň öňündäki girelge

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG