Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet ABŞ-nyň Orsýetdäki diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmagyny talap etdi


ABŞ-nyň ilçihanasy, Moskwa, 30-njy dekabr, 2016

Orsýetiň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň Orsýetdäki diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmalydygyny we ABŞ-nyň ilçihanasynyň Moskwadaky daçalaryny hem skladlaryny mundan beýläk ulanyp bilmejegini aýtdy.

Ministrlik ABŞ-nyň kanun çykaryjylarynyň Orsýete garşy täze sanksiýalary girizmek hakynda täze kanunyň taslamasyny makullap, prezident Donald Trampa gol çekmek üçin ýollamagynyň yzýany, 28-nji iýulda çap eden beýanatynda jogap beriji ädimlerini kesgitledi.

Ministrlik ABŞ-nyň 1-nji sentýabra çenli öz diplomatik işgärleriniň sanyny 455 adama çenli azaltmalydygyny aýdyp, munuň Orsýetiň ABŞ-daky ilçihanalarynda we konsulhanalarynda işleýän raýatlarynyň sanyna barabardygyny belledi.

Şeýle-de, Orsýetiň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda, ABŞ-nyň öňki prezident Barak Obamanyň döwründe dekabrda ýurtdan çykaran 35-den ýene goşmaça orsýet diplomatyny çykarsa, muňa jogap beriljekdigi duýduryldy.

Orsýetiň Daşary işler ministrligi Moskwa garşy sanksiýalaryň ABŞ-nyň halkara gatnaşyklarynda “çakdan aşa agressiýasyny” tassyklandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG