Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy sergi gurnady

14-nji awgustda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gurnamagynda ýörite sergi geçirildi. “Gadymy Marguşyň sungaty” ady bilen geçirilen bu sergide Türkmenistanda bar bolan gadymy taryhy ýadygärlikleri dikeltmek işlerinde Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň geçiren işlerniň netijelerine bagyşlandy. Sergide dikeldiş işleriniň barşynda tapylan eksponatlar görkezilip, onda ilçi Allan Phillip Mustard hem çykyş etdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG