Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 37 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Türkmen ýaşululary dynç alyşda, açyk howada seçme oýnaýarlar. Beýleki ýaşulular bolsa oýna tomaşa edýärler.
1

Türkmen ýaşululary dynç alyşda, açyk howada seçme oýnaýarlar. Beýleki ýaşulular bolsa oýna tomaşa edýärler.

Balyk satýan zenan
2

Balyk satýan zenan

Täze ýyl jaňynda, mekdebe bezeg maşynly gelen ene-atalar hem boldy
3

Täze ýyl jaňynda, mekdebe bezeg maşynly gelen ene-atalar hem boldy

Şol gün çagalar bagyna çagalaryny ilkinji gezek getiren eneler hem köp boldy
4

Şol gün çagalar bagyna çagalaryny ilkinji gezek getiren eneler hem köp boldy

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG