Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 39 -njy hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabat. Ýaşulular güýz güni açyk howada dem-dynç alýarlar.
1

Aşgabat. Ýaşulular güýz güni açyk howada dem-dynç alýarlar.

Aşgabatdaky "Açyk kitap" diyilýän binanyň alnyndan görnüşi. Bu nota depderi bolsa gerek. Ýokarky burçda Türkmenbaşynyň şekili bar.
2

Aşgabatdaky "Açyk kitap" diyilýän binanyň alnyndan görnüşi. Bu nota depderi bolsa gerek. Ýokarky burçda Türkmenbaşynyň şekili bar.

Parahat-7-de gurluşyk işleri gutarmaýar
3

Parahat-7-de gurluşyk işleri gutarmaýar

Ylham seýilgähinde bisarpa akdyrylýan suw ýaşaýjylaryň ýöremegine päsgel berýär
4

Ylham seýilgähinde bisarpa akdyrylýan suw ýaşaýjylaryň ýöremegine päsgel berýär

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG