Sepleriň elýeterliligi

Balkan: Döwlet işgärlerine 'öz islegleri' bilen abuna ýazylýandyklary hakynda resminama gol çekdirilýär


Türkmenistanyň gazet-žurnallary

Şu günler Türkmenistanyň döwlete degişli edaralarynyň tas ählisinde diýen ýaly 2018-nji ýylyň birinji ýarymy üçin, gazet-žurnallara abuna ýazyşlygyň başlanandygy habar berilýär.

Aýdylmagyna görä, öňkülerden tapawutlylykda bu gezek edara ýolbaşçylary işgärlerden gazet-žurnallara “öz islegi” bilen ýazylýandyklary hakyndaky resminama gol goýmagy talap edýärler.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG