Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 48-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabatda mekdep baýramçylygy. Çärä tomaşa edip bilmedikler derwezenäniň daşyndan seredýärler.
1

Aşgabatda mekdep baýramçylygy. Çärä tomaşa edip bilmedikler derwezenäniň daşyndan seredýärler.

Türkmenistan. 'Kämil market' atly Berkarar söwda merkezi
2

Türkmenistan. 'Kämil market' atly Berkarar söwda merkezi

Aşagadyň Parahat-7 kiçi etrapçasynda gazuw işleri
3

Aşagadyň Parahat-7 kiçi etrapçasynda gazuw işleri

Söwda merkezindäki gök önüm bölümi
4

Söwda merkezindäki gök önüm bölümi

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG