Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni haýsy bähbit esasynda üýtgedilýär?


Türkmenistan 27-nji oktýabrda döwlet, ýurt garaşsyzlygynyň nobatdaky gününi – 1991-nji ýyldan bäri yzygiderli bellenilýän Garaşsyzlyk baýramyny bellemäge taýýarlanýar.

XS
SM
MD
LG