Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putiniň ýakyn töweregi $24 milliarda golaý baýlyga kontrollyk edýär - report


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin

Prezident özüni “resmi taýdan” maliýe emläkleri meselesinde arassa saklaýan hem bolsa, Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň ýakyn töweregi, dostlary we garyndaşlary bilelikde $24 milliarda golaý baýlyga kontrollyk edýärler diýip, global derňew topary bilen garaşsyz rus gazetiniň bilelikde taýýarlan hasabatynda aýdylýar.

24-nji oktýabrda “Putin we proksiler” ady bilen çap edilen täze hasabatda Putiniň ýakyn töwereginiň “maşgala agzalarynyň, köne dostlaryň, maşgala agzasyna öwrülen dostlaryň garyşyk toplumyndan düzülendigi”, olaryň uly girdejili biznesleriniň ýa döwlet kontrollygyndaky nebit-gaz pudagy, ýa-da beýleki döwlet kompaniýalary bilen ilteşiklidigi aýdylýar.

Täze hasabatda Putiniň ýakyn töweregine girýän iň baý adamlaryň sanawy hem getirilýär, bu sanaw Guramaçylykly jenaýat we Korrupsiýa habarlaryny çap edýän proýektiň (OCCRP) bilelikdäki tagallalary esasynda düzüldi.

Halkara derňew habarlary platformasy onlarça girdejisiz merkez, žurnalistler, habar guramalary we Orsýetiň “Nowaýa gazeta” atly garaşsyz neşiri tarapyndan döredildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG